Grensásvegi 13 Reykjavík. Sími: 520 1280  Fax: 520 1289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Þetta helst:

Ályktun vegna skorts á öryggi sæfarenda við Ísland.

Farmanna- og fiskimannasamband Íslands lýsir áhyggjum sínum af því ófremdarástandi sem Landhelgisgæslunni er ætlað að búa við. Málum er nú svo komið að einungis er eitt varðskip í rekstri hverju sinni og úthald þess eina skips takmarkað vegna óraunhæfs sparnaðar í olíunotkun skipsins. Síðustu atvik þegar tvö skip stranda við austifirði með skömmu millibili sýna berlega hve ótækt ástandið er. Það þarf ekki að spyrja að leikslokum ef slík atvik henda á öðrum árstíma þegar allra veðra er von og eina björgunarvonin kann að vera af sjó. V

21-10-2014
Nánar
Ályktun frá stjórn FFSÍ

Stjórn Farmanna-og fiskimannasambands Íslands mótmælir harðlega áformum ríkstjórnarinnar í nýframkomnu fjárlagafrumvarpi þar sem til stendur að afnema í áföngum greiðslur ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða og svíkja þar með, án nokkurra raka, það þríhliða samkomulag sem gengið var frá árið 2005 milli þáverndi ríkistjórnar og aðila vinnumarkaðarins. Forsvarmenn lifeyrissjóðanna telja auðsæt

21-10-2014
Nánar